ลงทะเบียน ยืมเงินด่วน 30,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน แค่สมัครบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

เช็กเงื่อนไขบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ปลอดค้ำประกัน กดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สินเชื่อบัตรกดเงินสด People Card เป็นบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

 

อ่าน  เปิดลงทะเบียนแล้ว กรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

 

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

 • สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD 

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 • วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย

วงเงินสูงสุด บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

การชำระเงิน

 1. ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
 2. ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

 

 

ช่องทางการชำระเงิน

 1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน
 2. ATM ธนาคารออมสิน
 3. ออมสิน Internet Banking
 4. ออมสิน MyMo
 5. ออมสิน (Direct Debit)
 6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 7. เทสโก้ โลตัส
 8. แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

 

อ่าน   ลงทะเบียนด่วน กรุงไทยให้ยืม 1O,OOO บาท ได้ทุกอาชีพ อนุมัติไว

 

คุณสมบัติสมัครบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงาน ดังนี้
  •  ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ /  เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

 • ผู้มีรายได้ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
  • Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
  • บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
  • ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
  • Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ช่องทางการสมัคร บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเท่านั้น ไม่มีการสมัครออนไลน์ โดยอาจชะลอการรับสมัครสำหรับลูกค้ารายใหม่ในปี 2564 นี้ และลูกค้าสินเชื่อธนาคารโครงการธนาคารประชาชนเดิม ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ

นอกจากนั้นยังมี สินเชื่อบัตรกดเงินสด PRIMA CARD เป็นบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ( Revolving Credit ) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • เปิดรับสมัครเฉพาะลูกค้าเรียนเชิญจากธนาคาร (Pre-Selection)

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<