ยืมเงิน ผ่าน Krungthai NEXT 10000 สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 5 นาที

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

-วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท

-สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที

-ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน

-ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

 

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

 

ประเภทผลิตภัณฑ์

-เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน(Revolving Loan) ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ สามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีที่รับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

-อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

-กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย

**ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน

 

ข้อควรระวังสําคัญ

-อัตราดอกเบี้ยจะคํานวณตังแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน

-ลูกค้าควรทําความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครขอสินเชื่อ

ช่องทางติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com

Contact Center โทร 02 111 1111

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<