วิธีลงทะเบียน ขอยืมเงิน กสิกรไทย 10,000 ดอก แค่วันละ 5 บาท

สำหรับใครที สนใจ อยาก กู้ยืมเงิน วันนี้ มีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำกัน เป็นสินเชื่อของ ธนาคาร กสิกรไทย ปล่อยสินเชื่อ ที่มีชื่อว่า บัตรเงินด่วน Xpress Cash “หาเงินไม่ทัน หันมาทางนี้” ปลอดภัย ถูกกฏหมาย แน่นอน พร้อม ฟรี ดอกเบี้ย 0% นานถึง 30 วัน, เงินเดือน 15,000 ก็กู้ยืมได้ สนใจดูรายละเอียด การ กู้ยืมเงิน มีด้านล่างเลย

ข้อดี สินเชื่อเงินด่วน

– สมัครได้ง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน
– ดอกเบี้ย หมื่นละ 5 บาท/วัน
– สามารถใช้ รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0% นาน ถึง 36 เดือน
– เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช้บัตร ก็สามารถกดเงิน ATM ได้ แค่สแกนผ่านแอพในมือถือ
– เงินเดือน 15,000 ก็กู้ยืมได้

คุณสมบัติ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

– เป็นคน สัญชาติไทย
– อายุ 20-70 ปี
– ต้องมี รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป
– ต้องมี อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย

สำหรับเจ้าของกิจการ

– เป็นคน สัญชาติไทย
– อายุ ระหว่าง 20-70 ปี
– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
– ต้องประกอบ ธุรกิจ ปัจจุบัน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย

สำหรับอาชีพอิสระ

– เป็นคน สัญชาติไทย
– อายุ ระหว่าง 20-70 ปี
– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
– ต้องประกอบ อาชีพ ปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่ายเรา

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำหรับ พนักงานประจำ

-สำเนา บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนา บัตรประจำตัว ข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม สำเนา ทะเบียนบ้าน
-สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

-สลิป เงินเดือน 1 เดือน (อายุ เอกสาร ต้องไม่เกิน 3 เดือน)
-หนังสือ รับรอง เงินเดือน (อายุ เอกสาร ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิ แบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

เอกสารสำหรับ เจ้าของกิจการ

-สำเนา บัตรประชาชน
-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับอาชีพอิสระ

-สำเนา บัตรประชาชน ที่ยัง ไม่หมด อายุ
-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับ พร้อมลายเซ็น ผู้จ่ายเงิน)