กรุงไทยให้ยืม 1O,OOO บาท ได้ทุกอาชีพ อนุมัติไว

สินเชื่อสิบหมื่น บริการ สินเชื่อ ใหม่ จากทาง ธนาคารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค าร โดยเป็นสินเชื่ อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิ ดใช้บริการเเอปถุงเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เเละมีธุรกร รมผ่านเเอป Krungthai Next ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บ าท  สามารถกู้ยืมเงิ นกับทางธนาค ารกรุงไทยได้ วงเงินสูงสุดที่ 500,000 บ าท

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

– สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

– ทำสัญญา เเละตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

– วงเงิ นกู้สูงสุด 500,000 บ าท

– กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

– ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท

* ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้ เเละจำนวนเดือนที่ลู กค้ าเลือกผ่อน

 

อ่าน  เปิดลงทะเบียนแล้ว กรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

 

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เเละเป็นลู กค้ า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

– เปิ ดใช้งานเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน เเละมีการทำธุรก ร รมครั้งล่ าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่ อ

– มีธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

– ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่ อผ่าน Krungthai NEXT, เเอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิ น ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

 

 

อัตราดอกเบี้ย

– อัตร าดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

– สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ :

( เงิ นต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด ) / 365 วัน

 

อ่าน  ยืมเงิน ผ่าน Krungthai NEXT 10000 สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 5 นาที

 

ช่องทางติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ krungthai.com

หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<