กรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

“กรุงไทยใจดี” และ “กรุงไทย Smart Money” เหมาะสำหรับพนักงานเอกชน พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง จะมีรายละเอียดในการสมัครอย่างไรบ้าง

ช่องทางการสมัครสินเชื่อกับ “ธนาคารกรุงไทย”

1.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

2.แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 

อ่าน >> ยืมเงิน ผ่าน Krungthai NEXT 10000 สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 5 นาที

 

สินเชื่อ “กรุงไทยใจดี”

-เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ สามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีที่รับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

 

“กรุงไทยใจดี” ให้อะไรบ้าง

1.วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท

2.สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที

3.ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน

4.ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

 

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ “กรุงไทยใจดี”

-อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจำนวน

 

ระยะเวลาให้กู้สินเชื่อ “กรุงไทยใจดี”

-ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้กู้ “กรุงไทยใจดี”

-เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

สินเชื่อกรุงไทย “Smart Money”

1.วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2.ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

4.กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

5.กู้ได้ ทั้งพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการรายย่อย

 

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

-ผู้ที่มีรายได้ประจำ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท

-ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

 

กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

สินเชื่อกรุงไทย “Smart Money” ได้ทำวิธีคำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล โดยกรอกข้อมูลอาชีพ รายได้ต่อเดือน กรอกรายได้ระหว่าง 30,000 – 1,500,000 วงเงินที่ต้องการผ่อนชำระ และระยะเวลาผ่อนชำระ

หากยืมเงินที่ 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท หากยืม 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท เท่านั้น

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5.Statement

– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

6.เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

อ่าน >> สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้ยืมวันนี้ 100000 ผ่อนชิวๆ 12 เดือน โดยไม่ต้องค้ำ

 

รายละเอียดสินเชื่อ “Smart Money”

1.สินเชื่อ Smart Money ผ่าน Krungthai NEXT สามารถผ่อนชำระได้ 12-60 เดือน

2.จำนวนเงินผ่อนชำระขั้นต่ำ 500 บาท

3.หากลูกค้าอายุครบ 60 ปี ไม่ต้องมีการยกเลิกวงเงิน เนื่องจากขั้นตอนการสมัคร ระบบมีการเช็คอายุของผู้สมัครและระยะเวลาผ่อนชำระ ซึ่งรวมกันต้องไม่เกิน 60 ปี

4.เมื่อกดยอมรับวงเงินแล้ว สามารถใช้ได้ทันทีหากกดยอมรับวงเงินระหว่างเวลา 3.00-23.00 น.
หากกดยอมรับวงเงินในช่วง 23:00 – 3.00 น. จะได้รับวงเงินในวันถัดไป โดยสามารถตรวจสอบวงเงินพร้อมใช้ผ่านข้อความแจ้งเตือน

5.ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ สามารถรู้ผลหลังจาก Submit ข้อมูลแล้วประมาณ 3-7 วันทำการ โดยแจ้งผลอนุมัติผ่าน Krungthai NEXT

6.อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก

7.กลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครใช้บริการได้

8.ผู้กู้ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครสินเชื่อได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<