บัตรเงินด่วนอนุมัติไว สมัครง่าย ได้เงินเร็ว จาก กสิกรไทย

บัตรเงินด่วน Xpress Cash: บัตรเงินสด / บัตรผ่อนสินค้า รวมไว้ในบัตรเดียว กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินเร็ว

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

-สัญชาติไทย

-อายุ 20-70 ปี

-ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

-ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

-ผู้มีรายได้ประจำน้อยกว่า 15,000 บาท ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น

 

อ่าน  ลงทะเบียนขอสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ ให้ยืม 50000 ผ่อนเดือนละ 1400

 

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

-สำเนาบัตรประชาชน หรือ

-สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย :

-ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

-กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

-สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

-สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

 

อ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืม30,000 โอนเข้าบัญชีเลย ไม่ต้องค้ำ

 

 

สนใจ สมัครออนไลน์ได้ที่  https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/Xpresscash.aspx

 

เคล็ดลับสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash

-อัปเดต K PLUS ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
-สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครบริการ NDID และยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกสิกรไทย จำเป็นต้องสมัครบริการ และต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ ตู้ ATM ที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID, ตัวแทนธนาคารที่กำหนด, หรือที่สาขาของธนาคาร จึงจะสามารถดำเนินการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่าน K PLUS ต่อได้
-สินเชื่อบัตรเงินสดกู้ง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร กรณีรับเงินเดือนผ่านบัญชีกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป
-เมื่อทำรายการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด