อัพเดท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนเมื่อไหร่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ คนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อจ่ายเยียวยา ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก CV19 ระลอกล่าสุด (เมษายน 2564) โดย รัฐบาลจะจ่ายเยียวยา คนละ 3,000 บาท  31 ล้านคน วงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหน

1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 บ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

 

2. อัพเดท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน?

ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า คนละครึ่งเฟส 3 นี้ จะให้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ แบ่งเป็น

2.1) ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งรายเดิม (เฟส1, เฟส2) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 15 ล้านคนนั้น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องมีการ กดยืนยัน รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ว่า ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไม่ หากกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเ งิ นเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

2.2) คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนรายใหม่อีก 16 ล้านคน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง มาก่อน กลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอีก 16 ล้านสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายเ งิ นเยียวย ารอบใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

 

 

3. ระยะเวลาโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ยาวนานขึ้น

รัฐบาลออกแบบโครงการ คนละครึ่ง ในระยะ 3 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา 6 เดือน คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 4 ของปีนี้

 

4. คนละครึ่ง เฟส 3 ใช้วงเงินคนละครึ่งน 93,000 ล้านบาท

ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จะมีการใช้วงเ งิ นทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้านบาท

โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย าคนละ 3,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ราว 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

 

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเ งิ นไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564