วิธียืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 3 วิธีสแกนใบหน้า ผ่านตู้ ATM กรุงไทย

การยืนยันผ่านตู้ ATM กรุงไทย

1. เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน

2. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ

3. นำบัตรประชาชนออก

4. ดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

5. เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทา หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้กลับมาเปิดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

6. สแกนใบหน้าอีกครั้ง เพื่อให้การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

 

 

คุณสมบัติได้สิทธิลงทะเบียน

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  • การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
  • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง