วิธียืนยันตัวตน “คนละครึ่งเฟส 3” ผ่าน แอปฯ กรุงไทย Krungthai NEXT รับเงิน 3000 บาท

หลังจากที่ คนละครึ่งเฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ล่าสุดวันที่ 25 มิ.ย. ประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 28.3 ล้านคน

สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จ กระทรวงการคลัง จะส่งข้อความ หรือ SMS เพื่อยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3 รับสิทธิใช้จ่ายจำนวน 3000 บาท เริ่มใช้จ่ายวันแรก คือ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.64 จำนวนเงินที่ กระทรวงการคลัง โอนให้ผู้ได้รับสิทธิมีด้วยกัน 2 รอบ

 • รอบที่ 1 : 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564 จำนวน 1,500 บาท
 • รอบที่ 2 : 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 จำนวน 1,500 บาท

กรณียืนยันตัวตน  Krungthai NEXT

1.เข้าสู่ Krungthai NEXT

2.ระบุ PIN Krungthai NEXT

3.กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

4.กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

5.ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

6.เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า “กำลังตรวจสอบข้อมูล” เลือก “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อดูผลการสมัคร

7.หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จกดไปที่หน้าหลัก

8.หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ

คุณสมบัติได้สิทธิลงทะเบียน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง