คนละครึ่ง เฟส 3 เริ่มใช้จ่าย 1 ก.ค. แต่ต้องยืนยันตัวตนก่อน

เตรียมช้อป ! เริ่มใช้จ่าย 1 ก.ค. คนละครึ่งเฟส3

รัฐช่วยจ่าย 50% จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

การใช้จ่ายของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนเมื่อใดก็ได้ก่อนการใช้จ่ายโดยไม่ถูกตัดสิทธิโครงการ

• ใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
• รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
• จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
• ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
• ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
• ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

 

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน

สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกทางหนึ่ง

โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

ล่าสุด !! กรุงไทย แจ้ง คนละครึ่ง เฟส3 ผู้ที่ได้รับข้อความให้ยืนยันตัวตน ต้องทำให้สำเร็จก่อนใช้สิทธิ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยรัฐจะโอนเงินให้ครั้งแรก 1,500 บาทในวันพรุ่งนี้ สำหรับใช้จ่ายถึงเดือนกันยายน