ออมสิน ให้คนใช้แอปฯ MyMo รายใหม่ ยื่นกู้ฉุกเฉินได้ 6 มิ.ย. นี้

 

คนใช้แอปฯ MyMo รายใหม่ที่เปิดใช้แอปฯ Mymo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ยื่นกู้ฉุกเฉินได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 กดขอกู้ผ่านแอปฯ ได้

โดยปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอกู้

– มีสัญชาติไทย

– อายุ 20-70 ปี

– ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

 

 

แอปพลิเคชั่น My mo

 

 

เปิดให้ลงทะเบียนยื่นกู้ถึงวันไหน

      ธนาคาร เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด ได้ทางแอพ MyMo จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือ จนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

      นายวิทัย กล่าวถึง ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจยื่นกู้เป็นจำนวนมาก โดยธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าแล้วเป็นจำนวนกว่า 430,000 ราย โดยจำนวน 95% ของจำนวนที่อนุมัติ เป็นการอนุมัติโดยเกณฑ์ผ่อนปรน ซึ่งไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ในกรณีปกติ

คนที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อต้องทำอย่างไร

      ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ สาเหตุหลักเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานภายนอก ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่หากลูกค้ายังมีความจำเป็นที่ต้องการสินเชื่อ อาจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ที่ปัจจุบันธนาคารออมสิน ร่วมกับบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เหลือเพียง 0.49% ต่อเดือนตลอดอายุสัญญา

      ซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่มากนัก โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ธนาคารออมสิน 550 สาขา

 

แอปพลิเคชั่น My mo

ภาพจาก แอปพลิเคชั่น My mo