วิธีสมัครแอปฯ MyMo ยื่นกู้เงินออมสิน 10,000 บาท จองคิวสมัครสินเชื่อห่วงใย

ผู้ที่สนใจ กู้เงินออมสิน 10,000 บาท ในสินเชื่อห่วงใย สามารถยื่นกู้ได้ที่แอปพลิเคชั่น MyMo เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นกู้จะต้องมีการลงทะเบียนใช้งานที่ธนาคารออมสิน โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สมุดบัญชี บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับดาวน์โหลดแอปฯ MyMo ผ่าน Appstore หรือ Playstore ไว้ใน Smartphone ของตนเอง

วิธีสมัครแอปฯ MyMo ธนาคารออมสิน มีดังนี้

 

 1. กดแอปฯ MyMo เลือกภาษาการใช้งานระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข
 3. คลิกปุ่มในช่องเครื่องหมายถูก และกดยอมรับ
 4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสิน และกด “ถัดไป”
 5. กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัส “OTP” ทางเบอร์โทรศัพท์
 6. กรอก “รหัส OTP” และกด “ถัดไป”
 7. ตั้งรหัส Passcode 6 หลักสำหรับเข้าใช้งาน MyMo
 8. ยืนยันรหัสผ่าน Passcode อีกครั้งและกด “ถัดไป”
 9. เปิดใช้งาน MyMo สำเร็จ

 

 

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครแอปฯ MyMo

หากผู้ต้องการกู้เงินออมสิน 10,000 บาท ผ่านสินเชื่อห่วงใยจะต้องกดจองสิทธิ สมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัย Covid-19 ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนจองสิทธิการสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัย Covid-19

 

1.เข้าแอปฯ MyMo เลือกกดจองสิทธิที่นี่

 

2. อ่านเงื่อนไขและคุณสมบัตของผู้กู้ให้ละเอียดครบถ้วน

 

 

 

3.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อจองคิว จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนจองสิทธิ

 

4.ระบบได้รับข้อมูลผู้ยื่นกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแจ้งวันที่ได้รับสิทธิพร้อมเวลาที่นัดหมาย

 

ผู้ที่จองสิทธิสมัครขอสินเชื่อห่วงใย จะต้องเข้ามากดยื่นขอกู้เงินผ่านแอปฯ MyMo ตามวันที่นัดหมายไว้

เงื่อนไขขอสินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสิน กู้เงินออมสิน 10,000 บาท

 • ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 • ยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้
 • ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
 • กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี
 • ยื่นกู้ผ่านทางแอป Mymo เท่านั้น