ออมสิน เปิดสินเชื่อ QR รายวัน ให้ 30000 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

สินเชื่อ QR รายวัน ธนาคารออมสิน

 

พ่อค้าและเเม่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ที่อยากจะได้สินเชื่อสักตัวที่เชื่อถือได้ มาหมุนเวียนธุรกิจ เพื่อสร้างสภาพคล่อง เพราะธนาคารออมสินได้ออก สินเชื่อ QR รายวัน เปิดให้สามารถกู้เงินรายวันได้ ชำระผ่าน QR Code Payment ซึ่งเหมาะกับยุคนี้ที่สุด

สินเชื่อ QR รายวัน เหมาะกับพ่อค้าและเเม่ค้า และผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการเงินมาเสริมสภาพคล่อง ดีกว่าการไปกู้เงินนอกระบบ ที่สำคัญ กู้ง่าย ได้วงเงินสูงสุดถึง 500,000 เรามาดูรายละเอียดของสินเชื่อนี้กันเลย

จุดเด่นสินเชื่อ QR รายวัน

  • กู้ง่าย เเค่รับชำระด้วย QR Code ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ในกรณีขอกู้ในครั้งเเรก

  • วงเงินกู้ตั้งเเต่ 30,000 -100,000 บาท พิจารณาจากร้อยละ 5 ของรายการ การรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

ในกรณีขอกู้ครั้งต่อไป

  • วงเงินกู้ตั้งเเต่ 30,000-500,000 บาท พิจารณาจากร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ผ่าน QR Code Payment ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

 

อ่าน >> กสิกรไทย จัดให้ 3 สินเชื่อ ลงทะเบียนก่อนได้ก่อน

 

ในกรณีที่มีบัญชีสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เเละอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ได้ ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป เเละวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ ให้นำวงเงินกู้เดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มาหักออกก่อน ยอดที่เหลือ คือวงเงินกู้ ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้

การชำระคืนเงินกู้/ระยะเวลา

  • วงเงินกู้ 30,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด
  • วงเงินกู้ 200,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

 

 

อ่าน >>  กรุงไทย ปล่อย สินเชื่อสิบหมื่น 10,000 บาท ผ่อน 217 บาทต่อเดือน อนุมัติ 5 นาที

 

รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติ

1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพ ค้าขาย

2.บุคคลธรรมดา มีอายุ  20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงิน ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.มีสัญชาติไทย

4.มีที่อยู่เเน่นอน ติดต่อได้

5.ไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน

เอกสารการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Triple Interest เพื่อใช้ในการพักเงินฝาก ที่ตัดรายวันไว้รอชำระสินเชื่อเป็นงวดรายเดือน

3.ตรวจสอบข้อมูลเครดิต Credit Bureau

4.หากมีรายได้อื่นๆ ที่ไม่ผ่านบัญชีธนาคาร ให้เเนบเอกสารเเสดงรายได้เพิ่มเติม

5.รายการชำระค่าสินค้า บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องเป็นรายการที่สอดคล้องกับราคาสินค้า บริการที่เชื่อถือได้ ไม่เป็นรายการสร้างยอด

6.รายการรับชำระค่าสินค้า บริการ ที่เป็นรายการสร้างยอด หรือเป็นยอดที่รับชำระตั้งเเต่ 2,000 บาทต่อรายการ จะไม่นำมาคำนวณวงเงินกู้

7.หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อธุรกิจห้องเเถว

 

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อ QR รายวัน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<