วิธีจองซื้อหุ้น MAKRO ผ่านแอปพลิเคชั่น “SCB-Bualaung-True Money Wallet”

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจค้าปลีกของซีพี เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป หรือ PO (Public Offering) ที่เปิดให้จองวันที่ 4-9 ธ.ค. 64 ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยเงื่อนไขการจองซื้อแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามคุณสมบัติของผู้ซื้อดังนี้

 1. กลุ่มรายย่อยที่ไม่เคยถือหุ้นในเครือมาก่อน : สามารถ จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับเคยเปิดขายหุ้น IPO ของ OR และ TIDLOR ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
 2. ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF มีสิทธิได้รับการจัดสรร ตามสัดส่วนการลงทุนที่มี
 • กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1 หุ้นและเพิ่มได้ทีละ 1 หุ้น ตามเงื่อนไข ดังนี้
  • ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO (ยกเว้น CPALL บริษัทย่อยของ CPALL CPM และ CPH) ที่ถือหุ้นในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (10 หุ้นเดิมของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญ MAKRO หรือ 10:1)
  • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุ่ม CPG (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPALL) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (15 หุ้นเดิม ของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญ MAKRO หรือ 15:1)
  • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (70 หุ้นเดิมของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญ MAKRO หรือ 70:1)

 

 

 

จำนวนหุ้น PO ที่เสนอขาย

 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย Makro จำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น
 2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) จำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น
 3. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (CPH) จำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น
 4. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) จำนวนไม่เกิน 181,600,000 หุ้น

รวมจำนวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.32 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของ MAKRO

ช่องทางการ จองซื้อหุ้น MAKRO สำหรับผู้จองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุุ้น 3 ราย ได้แก่ แอปพลิเคชั่นธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY APP), แอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) และแอปพลิเคชั่น True Money Wallet

 

ขั้นตอนจองหุ้น MAKRO ผ่าน SCB

1. ผู้จองซื้อรายย่อย

 • จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น (จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน)

2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ดังนี้

 • ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO
 • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO
 • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO

จองซื้อขั้นต่ำคือ 1 หุ้น และเพิ่มทีละจำนวน 1 หุ้น

 • จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมใน MAKRO CPALL และ CPF โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) ในวันที่ 23 พ.ย. 64

จองซื้อผ่าน SCB EASY App และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

วิธีซื้อหุ้นสามัญ  MAKRO ผ่าน SCB EASY App (สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้)

 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก) ลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อ
  1. เลือกเมนู “การลงทุน”
  2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
  3. ลงทะเบียน
  4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามขั้นตอนหน้าจอ
  5. “ตกลง” ลงทะเบียนสำเร็จ
 • ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อ
  1. เลือกเมนู “การลงทุน”
  2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
  3. เลือก “รายการหลักทรัพย์”
  4. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์
  5. ระบุจำนวนหุ้น / หน่วยที่ต้องการจองซื้อ
  6. เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์
  7. ตรวจสอบ ชำระเงินและกด “ยืนยัน”
  8. ทำรายการสำเร็จ

จองซื้อหุ้น MAKRO ผ่านธนาคารกรุงเทพ

1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

ผู้มีสิทธิจองซื้อ เฉพาะบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ (อ้างอิงรายชื่อตามการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิวันที่ 23 พ.ย. 64)

อัตราใช้สิทธิ ดังนี้

 • ผู้ถือหุ้น MAKRO = อัตราส่วน 10 หุ้น MAKRO ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (10:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPALL = อัตราส่วน 15 หุ้น CPALL ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (15:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPF = อัตราส่วน 70 หุ้น CPF ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (70:1)
  (กรณีคำนวณสิทธิได้เศษไม่เต็มหุ้นจะปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเช็คสิทธิผ่าน www.settrade.com ได้ก่อนวันจองซื้อ)

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำและราคาจองซื้อ

 • จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1 หุ้น
 • ผู้จองซื้อสามารถจองน้อยกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือจองเกินสิทธิได้
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท

การจัดสรรหุ้น (ลำดับในการจองซื้อและจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร) โดย Settrade ตามสิทธิ โดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้

 1. ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามสิทธิก่อนทุกราย (ได้รับตามสิทธิแน่นอน)
 2. ส่วนที่เกินสิทธิจะจัดสรร พิจารณาตามสัดส่วนสิทธิที่ได้ในตอนแรก เทียบกับผู้จองซื้อรายอื่นที่ต้องการเกินสิทธิ
 3. ผู้จองซื้อที่มีหลายสิทธิ สามารถแยกใบจองซื้อตามสิทธิ หรือจองซื้อเป็นใบจองซื้อเดียวได้ โดย Settrade จะทำการรวมสิทธิให้ และกระจายผลการจัดสรรตามส่วนและตามสูตรของ Settrade

2. สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

ผู้มีสิทธิจองซื้อ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ สามารถจองซื้อในส่วนนี้ได้ แต่การจัดสรรจะไม่นำยอดมารวมกัน และไม่นำสิทธิมาคำนวณ

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำและราคาจองซื้อ ดังนี้

 • จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท

 

การจัดสรรหุ้น (ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร) โดย Settrade โดยวิธีการ Small Lot First ซึ่งมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้

 • รอบแรก ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามจองซื้อขั้นต่ำก่อนทุกราย (500 หุ้นในกรณีนี้)
 • รอบถัดไปจะจัดสรรทีละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว
 • กรณีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในรอบนั้นๆ Settrade จะทำการสุ่มลำดับเฉพาะในรอบนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนนี้ สิทธิจะไม่นำมารวมคำนวณในส่วนนี้

เงื่อนไขการจองซื้อ

 • ผู้จองซื้อจะสามารถจองซื้อได้ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี กรณีที่ยังไม่เคยทำ หรือเคยทำแล้วแต่หมดอายุ สามารถทำแบบประเมินดังกล่าวผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อสาขาธนาคาร

วิธีการจองซื้อหุ้น MAKRO ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking

สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพและยังไม่เคยมีพอร์ตการลงทุน สมัครเปิดบัญชี e-Savings และพอร์ตการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ

 • ขั้นตอนที่ 1 สร้างโปรไฟล์
  1. เลือกเมนูการลงทุน
  2. ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID/ Fingerprint
  3. เข้าที่เมนูหลักทรัพย์และคลิกสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้
  4. กรอกข้อมุลส่วนตัว
  5. เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกดต่อไป
  6. เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกดต่อไป
  7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยัน
  8. เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ คุณสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที
 • ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อหลักทรัพย์
  1. เลือกเมนูการลงทุน
  2. เลือกหลักทรัพย์
  3. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPALL”
  4. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPF”
  5. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-MAKRO”
  6. ประชาชนทั่วไป (รายย่อย) และผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อมากกว่าสิทธิ กด “MAKRO-SMALL-LOT”
  7. ตรวจสอบรายละเอียดและวิธีรับหลักทรัพย์แล้วกด “จองซื้อ” จากนั้นทำตามขั้นตอนหน้าจอ จนเสร็จสิ้น กด “ยืนยัน”
  8. เมื่อทำรายการสำเร็จจะได้สลิปเป็นหลักฐาน

กรณีที่จองซื้อโดยใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมให้เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วย (Shareholder Registration No.) และใช้จำนวนหน่วยที่ต้องการใช้สิทธิ และกด “ต่อไป” เพื่อชำระเงินผ่านบัญชีที่ผูกกับโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นรายเดียวกันยื่นใบจองซื้อมากกว่า 1 ใบ ระบบการจัดสรรของ SETTRADE จะรวมจำนวนหุ้นที่จองซื้อจากทุกใบจองเป็นยอดเดียว สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ สามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรทาง www.settrade.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังสามารถจองหุ้น MAKRO ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

การจองซื้อหุ้น MAKRO จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

การจัดสรรหุ้น : จัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE โดยวิธี Small Lot First เป็นการจัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการอย่างทั่วถึง หรือผู้จองซื้อขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน และจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบๆให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจนกว่าหุ้นจะหมด โดยรอบแรกคนละ 500 หุ้น ถ้าจำนวนหุ้นเหลือ รอบถัดไป จะจัดสรรรอบละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว

จองซื้อหุ้น โดยชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

 • บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท

ขั้นตอนจองซื้อหุ้น MAKRO จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

 1. กดที่ Banner หรือ Icon ดูข้อมูลหุ้นแม็คโคร
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 3. เลือกวิธีการรับหุ้น MAKRO
 4. กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการจอง
 5. ชำระค่าจองซื้อหุ้น MAKRO
 6. การจองซื้อหุ้นสำเร็จ

หมายเหตุ :

 • กรุณาตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อก่อนทำรายการ เมื่อชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำรายการได้
 • การจองซื้อหุ้น โดยชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ไม่มีพอร์ตหุ้นก็สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ได้หรือไม่

 • กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้น ออกใบหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (กรณีฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในเอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ)
 • หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
 • ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับการจัดสรรหุ้น MAKRO ด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อนและดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบ ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจนกว่าหุ้นจะหมด ซึ่งจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade หากไม่ได้หุ้นครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินจองในส่วนที่เหลือคืนภายในระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กำหนด