กรุงไทย ให้ “สินเชื่อสิบหมื่น” ทุกอาชีพยืมได้ 10,000 อนุมัติไวทันใจ

“สินเชื่อสิบหมื่น” สินเชื่อที่เหมาะแก่พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอพถุงเงิน 2564

ในส่วนของวิธีลงทะเบียนนั้น ท่านสามารถลงทะเบียนสินเชื่อสิบหมื่นได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอพ Krungthai Next ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่มีความสะดวกและเป็นช่องทางที่เหมาะสมแก่การใช้งานในปี 2021 เนื่องด้วยเชื้อไวรัสวิดที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ทำให้การอยู่บ้านก็สามารถขอสินเชื่อกรุงไทยผ่านแอพได้สบาย ๆ

สินเชื่อสิบหมื่นสมัครผ่านทางบุคคลได้ไหม?

สิบเชื่อสิบหมื่นแม้จะเป็นสินเชื่อที่เพิ่งให้บริการมาไม่นานมานี้ แต่ก็เป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินเชื่อสิบหมื่นเป็นสินเชื่อกรุงไทยที่ระบุคุณสมบัติและกลุ่มลูกค้าไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นลูกค้าที่ใช้งานแอพถุงเงินมาสักพัก (6 เดือน) และมียอดการใช้งานอย่างน้อย 10000 บาท และที่สำคัญเป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ต้องดำเนินการสมัครลงทะเบียนผ่านแอพ Krungthai Next แอปถุงเงิน หรือบริการ Krungthai Connext เท่านั้น ฉะนั้นแล้ว หากมีบุคคลใดมาแอบอ้างหรือเชิญชวนให้เราสมัครสิบเชื่อสิบหมื่นโดยไม่ผ่านช่องทางทั้ง 3 ดังที่กล่าวมานี้ ก็ให้ระวังและอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด

นอกจากนี้ หากท่านใดอยากรู้ว่าสินเชื่อสิบหมื่นสมัครยังไง ก็สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ผ่านกระทู้สินเชื่อสิบหมื่น pantip หรือทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยได้โดยตรง ด้วยจุดเด่นทั้งหมดของสิบเชื่อสิบหมื่น อาจกล่าวได้ว่าเป็นสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ที่น่าใช้บริการมาก ๆ

 

อ่าน >>  สินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ ให้ยืม 50000 ผ่อนเดือนละ 1400

 

ลูกค้าแอปถุงเงินสมัครสินเชื่อสิบหมื่นได้เลยทันที

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

– สมัครง่ ายไ ม่ต้องใช้เอกส าร

– ทำสัญญา เเละตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่ าน Krungthai NEXT

– วงเงิ นกู้สูงสุด 500,000 บ าท

– กู้ง่าย ไ ม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

– ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท

* ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้ เเละจำนวนเดือนที่ลู กค้ าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรกร รมผ่ านเเอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน” เเละเป็นลู กค้ า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

– เปิ ดใช้งานเเอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน” ไ ม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

เเละมีการทำธุรก ร รมครั้งล่ าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่ อ

– มีธุรกร รมผ่ านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

– ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่ อผ่าน Krungthai NEXT, เเอปฯ ถุงเ งิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

– ไ ม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิ น ไ ม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

 

อ่าน >>  ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืม30,000 โอนเข้าบัญชีเลย ไม่ต้องค้ำ

 

อัตราดอกเ บี้ย

– อัตราดอกเ บี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

– สูตรการคํานวณอัตร าดอกเบี้ ยผิ ดนัดชําระ คือ :

( เงิ นต้นของค่ างวดที่ผิ ดนัดชําระ x อัตร าดอกเบี้ ยผิ ดนัด x จํานวนวันที่ผิ ดนัด ) / 365 วัน

ช่องทางติ ดต่อ

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ลูกค้า สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ krungthai.com

หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

พนักงานประจำ อาชีพอิสระที่ไม่ได้ใช้แอพถุงเงิน สมัครสินเชื่อไหนดีที่ไม่ใช่สินเชื่อสิบหมื่น

แม้ว่าสินเชื่อสิบหมื่นกรุงไทยจะเป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีวงเงินให้มากสุด 5 แสนบาท แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสมัครได้ เพราะทางธนาคารกรุงไทยได้ระบุว่าผู้ที่จะลงทะเบียนสินเชื่อดังกล่าวได้นั้นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขายที่มี แอพถุงเงินและใช้งานมาได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนด้วยวงเงินรวม 10000 บาท ดังนั้น สำหรับพนักงานประจำหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขนี้ก็จะไม่สามารถขอสินเชื่อสิบหมื่นได้

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<