วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงครั้งเดียว ลดได้ 1 ปีเต็ม

เปิดรายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงครั้งเดียวลดได้ 1 ปีเต็ม ถึง กันยายน 2565

4 ตุลาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) บรรเทาภาระค่าน้ำประปา จึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

 

 

เงื่อนไขขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา

– ลดค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)

– ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

– หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

– หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

– หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

 

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา

– การประปานครหลวง คลิกที่นี่

– สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

– ศูนย์บริการภาครัฐ 4 แห่ง (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์บางแค และเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)

– การประปาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่

 

ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้โดยมีสิทธิลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 หมายเลข ผู้ใช้น้ำ

2. หากหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน หรือหมายเลขผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ ลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้