วิธีลงทะเบียน ของผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 10,000

ประกันสังคม มาตรา 33  และมีสัญชาติไทย  ที่ตอนนี้ เป็นลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33  และอยู่ในกิจการ  9 สาขาอาชีพ  โดย ทางภาครัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50%  ของรายได้ ( *ทั้งนี้ สูงสุดจะไม่เกิน 7,500 บาท) และจะจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน  รวมแล้ว ทุกท่านจะได้รับเงินสูงสุด ท่านละ 10,000 บาท เลยนะครับ

นอกจากนี้ ในส่วนของ นายจ้าง จะได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน อีกด้วยครับ

3 เงื่อนไข ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน 10,000 บาท

ผมขอสรุป 3  เงื่อนไข ในส่วนของ ผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยจะมีคนได้รับเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท

เงื่อนไขที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เท่านั้น ได้แก่

 1. กรุงเทพฯ
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

 

 

เงื่อนไขที่ 2 ต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคม มาตรา 33

 1. เป็นลูกจ้าง และเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33  จะได้รับเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท และ และมีเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน จึงจะได้เงินเต็มจำนวน    แต่ถ้าหากท่านเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ท่านจะได้รับเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับ
  **จากนั้น ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีก 2,500 บาท เท่ากับว่า ท่านได้รับเงิน 7,500+2,500 = 10,000 บาท
 2. ในส่วนของท่านที่เป็นผู้ประกอบการ และมีลูกจ้าง จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

เงื่อนไขที่ 3 ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพใน 9 สาขาอาชีพ ดังนี้

 1. อาชีพก่อสร้าง
 2. อาชีพสถานบริการ
 3. สาขาการซ่อมยานยนต์
 4. ร้านอาหาร
 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 6. สาขาการขายส่งและขายปลีก
 7. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
 8. อาชีพกลุ่มศิลปะ บันเทิง และสันทนาการ
 9. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ