สินเชื่อเงินสด Jaymart เปิดลงทะเบียน ยืม 20,000 บาท

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ

โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)

2. รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป

3. อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป

4. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

5. มีสัญชาติไทย

 

อ่าน  เปิดลงทะเบียนแล้ว กรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

2. เอกสารแสดงรายได้

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 

อ่าน  ยืมเงิน ผ่าน Krungthai NEXT 10000 สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 5 นาที

 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี

โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<