สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 300,000 บาท สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ช่าง คนขับรถ โดย ธ.ออมสิน

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้น้อย แต่ต้องการกู้เงินด่วน เงินก้อน อนุมัติไว โอนเข้าบัญชี สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ช่างซ่อม ช่างปูน ร้านเสริมสวย ขายของออนไลน์ รวมถึงคนขับรถแท็กซี่ ขับรถเมล์ ก็ขอยื่นกู้ได้ที่ ธนาคารออมสิน ในสินเชื่อล่าสุด “สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ผ่อนนาน 5 ปี สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 2565

โดย มติ จาก ครม. ล่าสุด  ได้มีการเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

 

อ่าน  เปิดลงทะเบียนแล้ว กรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินเริ่มทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ

 

 

กลุ่มเป้าหมาย ขอกู้ออมสิน 3 แสนบาท

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพ

 

อ่าน  ยืมเงิน ผ่าน Krungthai NEXT 10000 สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 5 นาที

 

วงเงินกู้สินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้ (23 พ.ย.64) ถึง 30 ก.ย. 2565

ระยะเวลาการกู้

รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

รายละเอียดอื่นๆ โปรดติดตามจากธนาคารออมสิน

 

 

 

ข้อมูลจาก เพจเฟชบุ๊ค กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<