สมัคร สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้ 100,000 ร้านอาหาร สมัครอย่างไร

สินเชื่ออิ่มใจ ของธนาคารออมสิน เปิดให้สมัครตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  ผ่านไปแค่เพียง 1 วัน ก็มีผู้สมัครยื่นกู้ไปแล้วกว่า 10,000 ราย ที่ให้ร้านอาหารกู้ได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดการชำระเงิน 6 งวดแรก และไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ

วงเงินกู้ ถึง 100000
ผ่อนจ่าย 60 งวด
รายได้ ไม่กำหนด

 

จุดเด่น

 • ไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • ให้ร้านอาหารได้กู้ สูงถึง 100,000 บาท
 • คิดดอกเบี้ยต่ำที่ 3.99% คงที่นาน 5 ปี
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • อนุมัติใน 5-7 วัน

ใครกู้ได้บ้าง

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมีแอปออมสิน Mymo
 • เป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งถาวร
 • ร้านห้องแถว กู้ได้
 • ร้านในห้าง/ฟู้ดคอร์ท/ภัตตาคาร
 • ฟู้ดทรัค, Pop-Up Store, Booth & Kiosk
 • กรณี หาบเร่แผงลอย ให้กู้ผ่านสินเชื่อสู้ภ้ยโควิด-19
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

กู้ได้เท่าไหร่ นานแค่ไหน

 • ออมสินเปิดให้กู้วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท ได้นานสูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) และมีระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก แบบไม่มีหลักประกัน เมื่อกู้แล้วสามารถจ่ายคืนโดยการหักจากบัญชีอัตโนมัติ คิดดอกเบี้ย 3.99% นาน 5 ปี

กี่วันอนุมัติ

 • สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน ใช้เวลาอนุมัติการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่อัพโหลดรูปภาพและเอกสารต่างๆครบถ้วนแล้ว จากนั้นจึงไปกดสมัครสินเชื่อและทำสัญญาในแอป Mymo อีกครั้ง และจะได้เงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำสัญญา ทั้งนี้จะต้องเข้าไปกดทำสัญญาภายใน 7 วัน

สมัครยังไง

      สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน ให้สมัครผ่านเว็บก่อน เมื่อได้รับการยืนยันจากออมสินแล้วจึงไปทำสัญญาในแอป Mymo กู้ได้ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2564 จนถึง 31 ธ.ค. 2564 ดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บ ln15.gsb.or.th/WEB-LNIM/
 2. รอออมสินเช็คข้อมูล ประมาณ 5 วันทำการ
 3. ถ้าได้รับ SMS ให้ไปกดขอสินเชื่อในแอป Mymo
 4. อนุมัติและเข้าไปทำสัญญาในแอป Mymo ในเมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” ภายใน 7 วัน
 5. รู้ผลอนุมัติผ่านทาง SMS

เอกสารที่ใช้แนบอัพโหลด

 1. ไฟล์ภาพถ่ายผู้กู้พร้อมกับร้านค้า ควรเห็นรูปแบบร้านอย่างชัดเจน
 2. ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ
  ตัวอย่างเช่น เอกสารทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ /สัญญาเช่าร้าน / สัญญาแฟรนไชส์
  ถ้าไม่มี และร้านเป็นบ้านของตัวเองสามารถใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน แทนได้
 3. แผนที่ร้านอาหาร/ร้านเครื่องดื่ม หรือ Screenshot จาก Google Maps ที่เห็นร้านและสถานที่สำคัญใกล้เคียง
 4. Link ร้านค้าในเฟสบุค หรือ Instagram ก็ได้

 

เช็คเครดิตบูโรไหม

 • สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน มีการตรวจเช็คเครดิตบูโร โดยทางธนาคารจะให้เข้าไปกดยินยอมให้ทำการเช็คเครดิตบูโร ในแอป Mymo ระหว่างทำสัญญาสินเชื่อ

 

อ้างอิง ธนาคารออมสิน