คนละครึ่ง เฟส 3 งวดที่ 2 จะได้ตอนไหน

กำหนดวัน รับเงิน คนละครึ่ง เฟส 3 งวดที่ 2 1,500 บาท

 

โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3  ที่ประชาชนได้รับ คนละ 3,000 บาท ให้ผู้ร่วมโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยเบื้องต้น ในงวสดแรก แต่ละคน ได้รับเงินไปแล้วคนละ  1,500 บาท ซึ่งตอนนี้ มีหลายคนที่ใช้เงินนี้หมดไปแล้ว  ตอนนี้หลาย ๆ คนคงตั้งหน้าตั้งตารอ เงิน งวดที่ 2  อีก 1,500 บาทที่เหลือ เราจะได้เงินเมื่อไหร่ มาดูรายละเอียดกันครับ

การจ่ายเงินคนละครึ่ง

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 จะแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้

– งวดแรก จำนวน 1,500 บาท จ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

– งวดสอง จำนวน 1,500 บาท จ่ายวันที่ 1 ตุลาคม 2564

รวม 2 งวดเข้าด้วยกันก็จะครบ 3,000 บาทพอดี ดังนั้น ใครที่ใช้เงินในงวดแรกหมดแล้ว จะต้องรอวันที่ 1 ตุลาคม เท่านั้น จึงจะได้รับเงินงวดใหม่

 

 

 

 

ถ้าหากใช้เงินงวดแรกไม่หมดภายใน 30 กันยายน 2564 จะโดนตัดหรือไม่

คำตอบ คือ ไม่โดนตัดเงิน และจะมีการนำเงินทั้ง 2 งวดมารวมกัน เช่น งวดแรกมีเงินเหลือ 1,000 บาท งวดที่ 2 ได้เงินมาเพิ่ม 1,500 บาท ก็จะมียอดเงินรวม 2,500 บาท

***รอบนี้ต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น จนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการยืดเวลาโครงการ