6 วิธีการใช้เงิน คำสอน จากพ่อแม่ ฝากไปถึงลูกๆ ทุกคนครับ

 

1. สอนให้เขามีความรับผิดชอบ

จงสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ ก ในเรื่องของการเลี้ยงลูก เราจึงควรสอน ลูกๆให้มีความรับผิด ชอบทั้ง ในเรื่องของการเงิน การเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ที่ควรกระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอน ให้ร้องขอและรอ คอย แต่การช่วยของพ่อแม่

2.อย่าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การให้เขาใช้เงิ นเอง ไม่ควรอย่างอย่างยิ่ง เราไม่ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเอง เพราะเด็ กๆจะเติบโ ตขึ้นเรื่อยๆ พวกเขามีหลายสิ่งหลายอ ย่างที่ต้องคิดต้องทำ บางครั้งในเรื่องเงินพวกเขาจะละเลย ไม่คิดให้รอบคอบ ไม่รู้ว่าอะไรจะตาม มาบ้าง เพราะงั้น จึงเป็นการสมควร อย่างยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขา รู้จักการใช้เงินตั้งเนิ่นๆ

3. อย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูก

อย่าไปให้สิ่งที่ พวกเขาต้องการเพราะเด็ ก ที่เติบโตมาด้วย การที่มีครบ อยากได้อะไรก็ได้ เช่นนี้ จะไม่เห็นคุณค่าของเงิน ทางที่ดีคุณควรสอน ให้พวกเขารู้จัก การออม เพื่อซื้อของที่อย ากได้เองตั้งแต่ยังเด็ กๆ จะดีกว่า

4. ให้ลูกเรียนรู้จากความผิดพลาด ของตนเอง

ในข้อนี้ พ่อแม่ควรปล่ อยให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนาเกินไป การไม่ยอมเปิด โอกาสให้เด็ ก ๆ รู้จักความผิดพลาดเลย อาจกลายเป็นห า ย น ะ ของพวกเขาในอน าคตนะ

5.สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

ฟังดูอาจเป็นเรื่อง ที่หนัก และย ากเกินไป สำหรับเด็ กเล็ก แต่สำหรับเด็ กโตคุณสามารถสอนเขาได้ การสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของคุณรู้จักกา รใช้เงิน มีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้จ่าย และเขาจะสามารถรู้ว่ามีงบประมาณเท่าไร ที่จะสามารถใช้ได้ และเงินจะเ หลือเท่าไหร่ และรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อหรือไม่

6.อย่าสอนให้ลูกลุ่มหลงกับวัตถุ

ถ้าอย ากให้ลูก ๆ ของคุณใช้ เงินเป็น ควรสอนพวกเขา ไม่ให้ลุ่ มหลงกับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพ วกวัตถุนิยม เช่นเห็นเพื่อน ซื้อรถก็ไปซื้อตาม คันเก่ า ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ จงสอนให้พวกเขา เห็นคุณค่าของเงิน ทุกบาท และไม่มองคนที่ภายนอกรวมถึงไม่เอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับใคร แล้วพวกเขาจะเติบโตมา กับการเรียนรู้เรื่อง คุณค่าของเงิน และใช้เงินเป็น