ออมสิน-ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยกู้ รอบใหม่ เยียวยา 10,000 บาท ไม่ใช้หลักประกัน

ออมสิน-ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยกู้เยียวยา  รอบใหม่

 

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รอบใหม่ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แห่งละ 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีรายละเอียดดังนี้

1. สินเชื่อออมสิน – ธ.ก.ส. รายละ 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท
– คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
– ไม่ต้องมีหลักประกัน
– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
– ไมต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 งวดแรก
– ระยะเวลาดําเนินงาน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

อ่าน  >> ไทยเครดิต ให้ยืม 50,000 ผ่อนน้อย 500 ต่อเดือน ให้กู้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

 

 

 

ใครที่กู้เงินได้บ้าง

– ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ เป็นต้น
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น
– เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน ผ่านธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

 

2. มาตรการพักชําระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

– ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFs) ขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ให้แก่ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ

– โดยการพักชําระเงินต้นเพื่อลดภาระการชําระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ หรือเพื่อนําเงินงวดที่จะต้องชําระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือเพื่อการประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง

– วิธีการชําระหนี้ที่พักชําระไว้ดังกล่าวจะต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ลูกหนี้มากจนเกินควร เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยกรณีที่ SFIs ได้พิจารณาพักชําระไว้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์

>> อ่านข่าวสินเชื่อ เงินยืมฉุกเฉินอื่นๆ คลิกที่นี่ <<