8 ตำแหน่งปิดทองพระ ทำแล้ว เงินทองมั่งมี เจริญไม่มีตกต่ำ

 

หากท่านเป็นอีกหนึ่งคน ที่เป็นสายบุญ นอกจากการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน ปล่อยปลา ปล่อยนก ทำความดี ต่างๆ ก็ยังมีการปิดทองพระ ที่ให้อานิสงส์ที่ดีต่อชีวิตด้วย

 

แต่จะปิดทองตรงตำแหน่งไหนล่ะ เพื่อให้ได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง โชคล าภ เพราะว่าในแต่ละจุด ของการปิดทองนั้นให้ความหมายที่ต่างกันออกไป และแต่ละตำแหน่ง ของพระพุทธรูปที่เราปิดทองนั้น ให้อานิสงส์ในด้านไหนบ้าง มาดูกัน

 

1.ปิดทองตำแหน่งพระ อุระ

เป็นตำแหน่งหน้าอก ส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคนมีออร่า ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกๆ คน มีเสน่ห์โดดเด่น เป็นที่หมายตาของหลายๆ คน หรือจะเรียกว่าเนื้ อหอมก็ย่อมได้ ใครอย ากจะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง ปิดทองตรงพระอุระเลย

 

2.ปิดทองตำแหน่งพระเศียร

ก็คือตำแหน่งศีรษะนั่นเอง ความเชื่อว่า จะทำให้มีความฉลาด มีสติปัญญาดี ความจำดี เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบ และหากใครก็ตามที่ต้องการใช้สติปัญญา การปิดทองตรงพระเศียรพระจะช่วยในเรื่องนี้ได้ดี และยังจะได้อานิสงส์ ทำให้การงานก้าวหน้าดังที่ตั้งใจ จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ วาดฝันอะไรไว้ก็มักจะสำเร็จได้โดยง่าย

 

3.ปิดทองตำแหน่งพระพักตร์

เป็นใบหน้าของพระพุทธรูป จะให้อานิสงส์ที่ดี มีความรุ่งเรืองในชีวิต ครอบครัวมีความสุข งานก้าวหน้า เป็นคนที่มีความโดดเด่น และจะมีความสุขในการใช้ชีวิต ใครอยู่ใกล้ก็จะเป็นคนเก่ง มีเรื่องน่ายินดีเข้ามาให้แก่คนรอบข้างเสมอ

 

 

4.ปิดทองตำแหน่ง พระหัตถ์

เป็นตรงบริเวณมือ หากปิดทองลงไปจะได้อานิสงส์ให้เป็นคนที่น่าชื่นชม น่ายกย่อง สำหรับใครที่มีลูกน้องอย ากให้ลูกน้องเชื่อฟังนั้น  การเสริมบารมี โดยการปิดทองในส่วนของพระหัตถ์ จะช่วยเสริมให้ดียิ่งขึ้นได้

 

5.ปิดทองตำแหน่ง พระบาท

เป็นการปิดทองในส่วนของเท้าพระพุทธรูป ทำให้มีความมั่งคั่ง อยู่ดีกินดี มีกินมีใช้ ที่พักพิง อาหาร ย านพาหนะ ทุกอย่ างจะมีให้ใช้ได้ตลอด  เป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสมบูรณ์เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

 

6.ปิดทองตำแหน่ง พระอุทร

เป็นส่วนของท้องพระพุทธรูป ส่วนนี้เองที่จะให้อานิสงส์มีความร่ำร วยเงินทอง หลั่ งไหลเข้ามาแบบไม่ข าดมือ  ทำมาค้ าข ายอะไรก็ได้ดี มีทรั พย์สิ นเงินทองมากมาย มีกินมีใช้กันได้แบบไม่รู้หมด

 

7.ปิดทองตำแหน่ง พระนาภี

เป็นส่วนของสะดื อ บริเวณนี้เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตไม่มีเรื่องย ากลำบาก จะมีเงินทองเข้ามาให้ใช้จ่ายได้ตลอด ใครอย ากจะมีการเงิน ไม่ข าดมือ ตำแหน่งนี้ ก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้สมหวังนะ

 

8.ปิดทองตำแหน่ง ฐานพระเป็นฐานรองพระองค์

จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างสุด รองรับพระพุทธรูปเอาไว้ คือฐานพระ ถ้าปิดทองตรงจุดนี้ ว่ากันว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของอาชีพ การงาน ให้มีความมั่นคง ราบรื่นตลอด แล้วคุณอย ากจะปิดทองที่ตำแหน่งไหนกัน ก็เลือกตามจุดที่อย ากได้รับอานิสงส์กันได้เลย