มีบัตรคนจน ยืมได้ 10000 ผ่อนชำระ 242 ต่อเดือน

สินเชื่อเงินกู้ยืมที่มีชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถ กู้ยืมเงิน ได้สูงสุดที่ 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น โดยไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนแบบสบายๆ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันในดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม โครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมตามมาตรการแห่งรัฐ เพื่อช่วยประชาชนที่เดือดร้อน สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือน ใช้ บสย.ค้ำประกันกู้ 10,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน

กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ

 

คุณสมบัติกู้ยืมเงินออมสินผู้มีบัตรคนจน

-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

-มีการประกอบอาชีพ

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

รายละเอียด กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

-กู้ยืมเงิน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

 

 

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้ที่ธนาคารออมสิน ใกล้บ้านทุกสาขาทั่วประเทศ

 

เอกสาร กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 02 299 8000

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<