เราชนะ เงินเข้างวดแรก 1,000 กลุ่มไหนได้บ้าง

เราชนะ เงินเข้างวดแรก 1,000

 

สวัสดีครับ วันนี้ ตื่นเช้ามา พร้อมรับข่าวดี  สำหรับ เงิน เราชนะ เข้างวดแรก 1,000 บาท สำหรับกลุ่มที่มี แอปฯ เป๋าตัง เพื่อนำไปใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้

โดยที่ หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาโควิด 19 โดยขยายโครงการทั้งเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน ออกไป พร้อมกับจะมีการเพิ่มเงินเพื่อให้ประชาชนนำไปจับจ่ายซื้อของ ซึ่งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เงินจากโครงการเราชนะจะเข้าแล้ว แต่จะมีบางคนที่ได้ ส่วนอีกกลุ่มที่ต้องรอ

 

แล้ว เงินเราชนะ ที่เข้าวันนี้ สำหรับกลุ่มไหนที่ได้บ้าง

 

 

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรกที่จะมีการโอนเงินงวดแรก 1,000 บาท จากจำนวน 2,000 บาท

โดย แจกเงินให้กับ คนกลุ่ม ที่เข้าเงื่อนไข ดังนี้

1.ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ

2.มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง

และในกลุ่มนี้ จะได้รับเงินอีกครั้ง 1,000 บาท ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

 

วิธีแก้ไข หาก เงินไม่เข้า ต้องทำอย่างไร