ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน เงินเดือน 21,250 บวกสวัสดิการ 5 หมื่นบาท

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เงินเดือน 21,250 บวกสวัสดิการไม่น้อยกว่า 5 หมื่นบาทต่อปี

วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.citu.tu.ac.th/wp-content

 

 

 

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยดาวน์ฌหลดใบสมัครได้ที่ www.citu.tu.ac.th มีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละช่องทาง ดังนี้

สมัครทางอีเมล์ โดยส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น นักวิชาการศึกษา_นายนวัตกรรม ธรรมศาสตร์) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน 20 MB ส่งมาที่ E-Mail : recruitment@citu.tu.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2613-3115-8 ต่อ 4120, 5114 E-Mail : recruitment@citu.tu.ac.th