กสิกร ปล่อยเงินกู้สู้ไปด้วยกัน อนุมัติง่าย วงเงินสูงสุด 300,000

กสิกรไทยรวมใจสู้ภัย COVID-19 อนุมัติง่าย วงเงินสูงสุด 300,000

 

 

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี (ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 เดือนแรก)
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 300,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : MRR -2.97% (3%)

 

ประเภท  : MRR (Minimum Retail Rate)

ดอกเบี้ย : 5.97%

หมายเหตุ : *MRR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี

 

 

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ SME

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน
  • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
  • ทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) มีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

(กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล) สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร

 

สนใจสินเชื่อดังกล่าว สามารถ สมัครอออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย >> https://bit.ly/3itZush