เรือสำราญเปิดรับพนักงานคนไทย กว่า 1,000 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่ม 30,000 – 100,000

เรือสำราญเปิดรับพนักงาน เงินเดือน 3 หมื่น-1 แสน

ข่าวดี เงินดี ! เรือสำราญเปิดรับพนักงานคนไทยกว่า 1,000 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่ม 30,000 – 100,000 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

แจ้งข่าวดี! เรือสำราญสรรหาพนักงานสัญชาติไทยเข้าประจำการบนเรือสำราญ จำนวนกว่า 1,000 ตำแหน่งเช่น กุ๊กผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานบริการห้องพัก พนักงานต้อนรับ ช่างภาพ เวทีแสงสีเสียง เป็นต้น มีระยะเวลาการทำงานบนเรือ ครั้งละ 9 เดือน รายได้เดือนละ 30,000 – 100,000 ต่อเดือน

ตามอัตราค่าจ้างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ และนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักและอาหารตลอดระยะเวลาการทำงาน

 

 

ทั้งนี้ นักศึกษาจบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ทำงานบนเรือสำราญ ผู้ที่จบการศึกษาสาขาการโรงแรม และคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ

 

 

สนใจทำงานติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02 245 6712-3