ม.33 เรารักกัน ได้เงินเท่าไร – เงินเข้าเมื่อไร ที่นี่มีบอก

โครงการ ม.33 เรารักกัน

กลับมาอีกครั้งกับโครงการเยียวยาโควิดรอบล่าสุดที่พึ่งออกมาตราการออกมา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ โควิด19 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมาตรการ “ม.33เรารักกัน” เป็นการเติมเงินให้กับผู้ที่ร่วมโครงการเดิมจำนวน 2 สัปดาห์ๆละ 1 พันบาท รวมเป็นยอดละ 2 พันบาทต่อคน โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

 

 

ม.33 เรารักกัน ได้เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 2,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

– เริ่มโอนเงินงวดแรกวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
– งวดที่สองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
– สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564