เราชนะ ได้เงินเท่าไร – เงินเข้าเมื่อไร – ลงทะเบียนยังไง มีบอกที่นี่

เราชนะ

เราชนะ ได้เพิ่มวงเงินให้ประชาชนอีก 2,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
– งวดที่สองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
– สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

 

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

– เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
– งวดที่สองในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
– สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564