วิธีนำสินค้าเข้าไปขายใน 7-11

วิธีนำสินค้าเข้าไปขายใน 7-11 สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมให้พร้อมก็คือสินค้าของเรา

ต้องดูว่าสินค้าของเรานั้นมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามที่ร้านเซเว่นฯต้องการคือดูว่าสินค้าที่จะเสนอตรงกับความต้องการของตลาดหรือสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในขณะนั้นหรือไม่อย่างไร เพราะยิ่งเป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นเทรนด์ของตลาดในขณะนั้น ย่อมมีโอกาสที่สินค้าจะขายดีหรือได้รับความนิยม มากกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ และแน่นอนว่านอกจากความต้องการทางตลาดที่มีผลแล้ว คุณภาพมาตรฐานของสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางร้านเซเว่นฯให้ความสำคัญสินค้าทุกชิ้นจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสินค้า มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการเช่น ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ มอก.

ลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลของสินค้าไปกรอกให้ครบถ้วนในเว็บไซต์

เมื่อเตรียมสินค้าเรียบร้อย พร้อมที่จะนำเสนอ ขั้นตอนต่อไปก็เพียงแค่เข้าไปกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราทางเว็ปไซต์ http://www.sme2idethailand.com/input/index_.php โดยการตรวจสอบเบื้องต้นของทางบริษัท จะดูจากความน่าสนใจของสินค้าเป็นหลักรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมาวางขายซึ่งจะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งในขั้นตอนนี้นับว่าเป็นด่านแรกที่เราจะได้พรีเซ้นสินค้าของเรา จึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ละเอียดที่สุด มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้กรรมการเห็นถึงความโดดเด่นของสินค้า จากนั้นถึงจะมีการสรุปว่าสินค้าที่พิจารณาผ่านความเห็นชอบในรอบแรกหรือไม่

นัดหมายเพื่อนำเสนอรายละเอียดสินค้า

หากผ่านการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว ขั้นต่อไป เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการนัดหมายให้เราเข้าไปนำเสนอสินค้า ตลอดจนแผนการตลาดสนับสนุนสินค้าดังกล่าว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดทำข้อมูลและนำเสนอแก่คณะกรรมการคัดเลือกสินค้าของบริษัทเพื่อร่วมพิจารณาตามหลักเกณฑ์สำคัญ อาทิ แนวโน้มและทิศทางของการตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงโอกาสเติบโตในอนาคต ในขั้นตอนนี้จะมีการพูดคุยเพื่อเจรจากันแล้ว ดังนั้น ควรเตรียมข้อมูลสินค้า ตลาดที่ต้องการเจาะ และตัวเลขความเป็นไปได้ในอนาคต (ยิ่งเห็นภาพชัด ยิ่งมีแต้มต่อ)

ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและโรงงานการผลิตรวมถึงกระบวนการผลิต

สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและโรงงานการผลิตรวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฏหมายที่ระบุไว้มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย ตลอดจนคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรวมถึงการพิจารณาศักยภาพในการผลิตและส่งมอบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขั้นตอนนี้เราสามารถเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ได้ หากโรงงานหรือสถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐานตามที่วางไว้ ซึ่งสามารขอความช่วยเหลือได้จากสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาระบบพร้อมกับยกระดับให้ตรงตามเกณฑ์ ทั้งนี้ควรต้องผ่านการพูดคุยกันแล้วหลังจากสินค้ามีความเป็นไปได้ที่เซเว่นจะนำไปขายในร้าน

กำหนดวันจำหน่ายสินค้า พร้อมปล่อยสินค้าล็อตแรก

หลังจากคุณผ่านมาตรฐานในเรื่องการผลิตและโรงงาน เมื่อผ่านมาถึงด่านนี้ นั่นหมายถึงสินค้าของคุณพร้อมจะเผยโฉมตัวเองสู่สายตาสาธารณะชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดวันจำหน่ายสินค้าและกำหนดยอดสั่งผลิตในล็อตแรก ซึ่งจะมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ เช่นรูปแบบการกระจายสินค้าจะเป็นไปในลักษณะใดครอบคลุมทุกสาขาหรือต้องการเจาะจงเฉพาะพื้นที่ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ