ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา วันนี้อีกกลุ่ม เงินเข้า 2,500

สวัสดีครับ  ทางประกันสังคมเยียวยาโควิด 19 ให้กับคนทำงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พร้อมกับนายจ้าง เป็นเงินทั้งหมด 2,500 บาท ซึ่งในวันนี้ จะมีการโอนเงินอีกระลอกจำนวน 1 ล้านบัญชี หลังจากที่เมื่อวาน ได้มีการโอนเงินไปในระลอกแรกแล้ว

 

 

การโอนเงิน

ใครได้เงินเยียวยามาตรา 33 บ้าง

  • ในวันนี้ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้กับคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน  หมายเลข 1620400023965 – 3460700773038
  • และ ในวันที่ 6 สิงหาคม จะโอนเงินให้กับคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข 3460700774417 – 8960900002244

คุณสมบัติของคนที่จะได้รับเงินเยียวยา

เยียวยามาตรา 33

  • ผู้ประกันตน ม.33 ต้องเป็นลูกจ้างในหมวด 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชย จำนวน 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน ทำให้จะได้รับเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคน
  • นายจ้าง ม.33 รัฐบาลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน

เยียวยามาตรา 33 จะได้รับเงินทางไหน

  • ผู้ประกันตน มาตรา 33  จะได้รับเงินโอน เข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ไว้ก่อนหน้าแล้ว

 

วิธีการเช็คสิทธิรับเงินเยียวยา

  • เช็กสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th รับเงินเยียวยา มาตรา 33 อีกกลุ่ม เงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แล้ว 2,500 บาท พร้อมทยอยจ่ายวันนี้อีกล้านบัญชี ใครมีสิทธิได้บ้าง ดูที่นี่