สินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ 15,000 บาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีทันที

สินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินกู้อเนกประสงค์ เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ตามใจคุณ

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท

-อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

 

อ่าน >> “สินเชื่อสิบหมื่น” ทุกอาชีพยืมได้ 10,000 อนุมัติไวทันใจ

 

ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน

-ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน

-เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

-และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

 

 

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

-คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

-ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

-ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

-ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ

-ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

-สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน

-ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

-ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ย

อ่าน >>  ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืม30,000 โอนเข้าบัญชีเลย ไม่ต้องค้ำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<