ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 บาท สู้ภัยโควิด-19 ทำยังไงดูวิธี

ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 บาท

 

 

ธนาคารออมสิน เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก GSB Society ถึงรายละเอียดโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเดือนเมษายน 2564 โดยเป็นการออกสินเชื่อวงเงินกู้รายละ 10,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มผู้กู้แบ่งเป็น 2 รอบ

– เฟสแรก เริ่มวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้าธนาคารมากกว่า 9 ล้านคน ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี, สมุทรปราการ และเชียงใหม่

– เฟสที่ 2 เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกคนทั่วประเทศสามารถยื่นกู้ได้

คุณสมบัติผู้กู้

– ประกอบอาชีพอิสระ

– ผู้ประกอบการรายย่อย

– ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

วงเงินให้กู้

– 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35 เปอร์เซ็นต่อปี

 

 

 

วิธีการยื่นกู้

– ยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ดาวน์โหลดและใช้บริการแอปฯ MyMo อยู่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

– ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่น ธนาคารจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

ระยะเวลาชำระคืน

– ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ระยะเวลาโครงการ

– 13 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

 

One thought on “ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 บาท สู้ภัยโควิด-19 ทำยังไงดูวิธี

Comments are closed.