บัวหลวงสุขใจ ของกรุงเทพ ให้ยืม 15,000 – 1,000,000 ไม่มีค้ำ ลดต้นลดดอก อนุมัติไว ได้ทุกอาชีพ

สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก หลังจาก ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับโครงการสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ สิทธิพิเศษ รับอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก โดยสามารถยื่นขอกู้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท จนถึง สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทเลยทีเดียว

โดยสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ ยังมีขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน นอกจากนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ อีกด้วย ก็สามารถยื่นเรื่องขอพิจารณาได้ทันที เรียกได้ว่า สะดวกสบายตอบโจทย์ยุ่งสมัยเลยนั่นเอง

เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพได้เข้าถึงโครงการสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ มากที่สุด ธนาคารกรุงเทพ จึงเปิดโอกาสให้ทุกอาชีพ อาทิ พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ ที่มีอายตั้งแต่ 20-59 ปีอีกด้วย สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครจะเป็นอย่างไร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่าง ดังนี้

สินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี)

 1. เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี
 2. เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี
 3. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 4. ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้บ้านหรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Personal-Loan/Installment-Personal-Loan

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

 

One thought on “บัวหลวงสุขใจ ของกรุงเทพ ให้ยืม 15,000 – 1,000,000 ไม่มีค้ำ ลดต้นลดดอก อนุมัติไว ได้ทุกอาชีพ

Comments are closed.