อย่าไปยืมนอกระบบ มายืมออมสิน เปิดลงทะเบียน ยืมไว้ใช้จ่ายหมุนเวียน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในปี 2565 ออมสิน ยังคงมุ่งเน้นการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างเป็นธรรม สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

โดยเฉพาะ รายย่อย หรือ ฐานราก ตามแผนงาน 5 ด้าน ดังนี้

1.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อรองรับคนตกงานที่ต้องการมีอาชีพใหม่ โดยจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวะ 18 แห่ง เพื่อทักษะอาชีพ เช่น ช่างแอร์ ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ และแฟรนไชส์ เป็นต้น เมื่อเข้าอบรมแล้ว นำใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม มาเป็นหลักฐานการขอสินเชื่อ เพื่อเป็นทุนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงถึงผู้ที่มีธุรกิจเดิมอยู่แล้ว สามารถยื่นกู้เพื่อปรับปรุงกิจการได้เช่นกัน

2.สินเชื่อที่ดินและขายฝาก จะจัดตั้งบริษัทลูก มาดำเนินการเพื่อความคล่อง คาดว่าจะเปิดให่้บริการในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 โดยจะใช้รูปแบบการดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับรับจำนำทะเบียนรถ ตั้งเป้าอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกิน 10% ซึ่งต่ำกว่าดอกเบี้ยนอกระบบที่คิดกันมากกว่า 20-40 %

3.การปล่อยกู้ผ่านระบบดิจิทัล แอปพลิเคชั่น MyMo เช่น การเปิดวงเงินโอดี สำหรับลูกค้ารายย่อย ให้ใช้หมุนเวียนประจำวัน ถือเป็นการช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ ให้กับกลุ่มฐานรากได้

 

แนะนำ สินเชื่อ น่าสนใจ

สินเชื่อ “อเนกประสงค์” Smart Money รับเงิน 50, 000 บาท จาก กรุงไทย

 

 

 

 

4.ออมเพื่อการเกษียณ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศ ซึ่งในอนาคตหลายอาชีพจะไม่มีเงินบำนาญให้แล้ว ออมมสิน จะเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มที่อายุตั้งแต่ 40-50 ปีขึ้นไป เพื่อวางแผนการเงิน หลังเกษียณอายุ

5.การขายและโอนหนี้ เพิ่มคล่องตัว สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินอื่นๆ

นายวิทัย กล่าวต่อว่า สำหรับผลประกอบการในปี2564 คาดว่าจะมีกำไรมากกว่าปี 62 ซึ่งขณะนั้นมีกำไรที่ 26,000 ล้านบาท ก่อนการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยา ฟื้นฟู และเสริมสภาพคล่องธุรกิจ รวม 36 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนได้ 11.60 ล้านคน รวมวงเงิน 1.8 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการเสริมสภาพคล่อง ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน จำนวน 3.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 220,000 ล้านบาท

 

 

 

ทั้งนี้ จำนวนนี้ เป็นลูกค้ารายใหม่ ที่ไม่เคยเข้าถึงเงินทุนหรือไม่เคยกู้มาก่อน และไม่มีเครดิต จำนวน 2.61 ล้านคน และเป็นการสร้างเครดิตให้กู้เงินในระบบได้ในอนาคต และคาดว่าจะมีการตั้งสำรอง ณ สิ้นปี มากกว่า 36,509 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี2 562 มีสำรองเพียง 4,075 ล้านบาท

โดยทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นรองรับเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ​ได้ 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ เดือน พฤศจิกายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์ 2.97 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.55 ล้านล้านบาท สินเชื่อ 2.26 ล้านล้านบาท ระดับ NPLs 2.56%. และ BIS Ratio 15.82%

 

> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <