วิธีสมัคร สินเชื่อ “อเนกประสงค์” Smart Money รับเงิน 50, 000 บาท จาก กรุงไทย

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้

จุดที่น่าสนใจของสินเชื่อ Smart Money

  1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท
  2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป
  3. กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

วงเงินที่ให้กู้ยืม

  1. เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน  ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาท  เท่านั้น
  2. เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน  ผ่อนเดือนละ 2,649 บาท  เท่านั้น

 

แนะนำ สินเชื่อ

สินเชื่อใหม่ กรุงไทยใจป้ำ เงินเดือน 15000 ยืมได้ ผ่าน Krungthai NEXT

ทรู ให้ยืมเงิน 10,000 บาท ใช้บัตรประชาชนใบเดียว จบ

 

คุณสมบัติผู้กู้

  1. โดยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
  2. ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยก ว่า 1 ปี
  3. กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย  Smartmoney ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

 

> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <