“เฮงลิสซิ่ง” ปล่อยสินเชื่อ เฮงพร้อมใช้ รายได้ 6,000 บาท ก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน

เฮงลิสซิ่ง ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน จัดไฟแนนซ์รถบ้าน สินเชื่อรถมือสอง จำนำทะเบียนรถ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะสินเชื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยก็สามารถกู้ได้ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล “เฮงพร้อมใช้” เป็นบริการอเนกประสงค์ รูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในชีวิตประจำวัน

โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถผ่อนชำระคืนเป็นงวดรายเดือน

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื่อกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง

-บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17-70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ (รวมระยะเวลาผ่อนชำระอายุไม่เกิน 75 ปี)

-มีรายได้ประจำต่อเดือน 6,000 บาทขึ้นไป (แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด)

-มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป (ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ)

-ผู้ขอสินเชื่อ พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

-ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 เดือน

*คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

อ่าน  เปิดลงทะเบียนแล้ว กรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

-สลิปเงินเดือน ฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

 

สำหรับรายการดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ มีดังนี้

 • ดอกเบี้ย E.I.R. ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ-ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต : ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
  • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ตามตารางค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : ชำระล่าช้า 1 งวด 50 บาท ชำระล่าช้างตั้่งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป 100 บาทต่องวด
   • *เก็บเฉพาะกรณีค่างวดคงค้างรวม 1,000 บาทขึ้นไป
   • **กรณีบริษัทมีการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้ว จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม
  • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) : ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

*อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตารางค่าธรรมเนียมการชำระเงินสินเชื่อกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง

 • สาขาของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : ไม่มีอัตราค่าบริการ
 • Mobile Application ทุกธนาคาร : ไม่มีอัตราค่าบริการ
 • Internet Banking ผ่าน Website ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงไทย : อัตราค่าบริการ 10-15 บาทต่อรายการ
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM (ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส. และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ : อัตราค่าบริการ 10-20 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
 • ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN (ตัวแทนรับชำระ) : 15-20 บาทต่อรายการ (ยอดเงินรับชำระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)

 

 

 

 

นอกจากนี้ เฮงลิสซิ่งได้รวบรวมประเด็นคำถามที่พบได้บ่อยจากผู้ใช้บริการในการขอสินเชื่อ โดยได้สรุปรายละเอียดทั้งหมดไว้ดังนี้

คำถาม : หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางไหนบ้าง?

 • ตอบ : สาขาที่ทำการขอสินเชื่อ

ถาม : สอบถามเรื่องรายละเอียดรถยึด และค่างวดที่ค้างชำระ?

 • ตอบ : ติดต่อสอบถามได้ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

ถาม : ชำระค่างวดช่องทางไหนได้บ้าง?

 • ตอบ : 1. สามารถชำระได้ทุกสาขาใกล้บ้าน
  • 2. ชำระผ่านธนาคารโดยชำระที่เคาน์เตอร์ และตู้เอทีเอ็ม ค่าบริการ 10-20 บาท/รายการ (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย)
  • 3. อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Bill payment) ค่าบริการ 10-15 บาท/รายการ (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย)
  • 4. สามารถชำระได้ที่ช่องทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส ค่าบริการ 15-20 บาท/รายการ (ยอดเงินรับชำระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)
  • 5. Mobile Application ทุกธนาคาร
  • 6. ผ่านพนักงานจัดเก็บของบริษัทฯ

ถาม : ไม่ได้เป็นข้าราชการ ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีเงินเดือน ทำงานรายวัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่?

 • ตอบ : 1. สามารถขออนุมัติสินเชื่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในส่วนเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • 2. ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขออนุมัติสินเชื่อได้ที่ ไลน์ @hengleasing

ถาม : เฮงลิสซิ่ง เปิดกี่โมง ปิดกี่โมง?

 • ตอบ : วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.
  • หยุดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

อ่าน  ยืมเงิน ผ่าน Krungthai NEXT 10000 สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 5 นาที

 

ถาม : ที่เฮงลิสซิ่ง มีบริการอะไรบ้าง?

 • ตอบ : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีบริการสินเชื่อ 5 ประเภท คือ
  • สินเชื่อเฮงสินเชื่อรถือสอง
  • สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน
  • สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์
  • สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้
  • สินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน

ถาม : ถ้าต้องการสินเชื่อ ต้องทำอย่างไร?

 • ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นนะค่ะ
  • 1. เล่มทะเบียนรถ
  • 2. ทะเบียนบ้าน
  • 3. บัตรประชาชน
  • 4. เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
  • 5. เอกสารอื่น ๆ แยกแต่ละประเภทของสินเชื่อ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ถาม : ใช้เวลานานไหม ในการอนุมัติ?

 • ตอบ : ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 วันทำการ ในการอนุมัติสินเชื่อ

ถาม : อยากจะติดต่อ เฮงลิสซิ่ง ติดต่อได้ทางไหนบ้าง?

 • ตอบ : สามารถติดต่อได้ 4 ช่องทางดังนี้ค่ะ
  • 1. สามารถติดต่อได้ที่เฮงลิสซิ่งทุกสาขาที่พี่สะดวกเลยค่ะ
  • 2. ฝากข้อความติดต่อ “เฮงลิสซิ่ง” ผ่าน http://www.facebook.com/messages/hengleasing แอดมินจะรีบตอบทันทีค่ะ
  • 3. ฝากข้อความติดต่อ “เฮงลิสซิ่ง” ที่ไลน์ “@hengleasing”
  • 4. สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางเบอร์โทร. 1361

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่เว็บไซต์เฮงลิสซิ่ง (คลิก)

 

 

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<