วิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธ.ออมสิน 6 งวด ไม่ต้องไปธนาคาร

วิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธ.ออมสิน 6 งวด

 

ผู้มีสิทธิ์เข้ามาตรการ

 • ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาทที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

ความช่วยเหลือ

 • ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเงินงวด = 0

ระยะเวลาให้พักหนี้

 • สูงสุด 6 เดือน เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา (งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

 

วิธีการเข้าร่วมมาตรการ พักชำระหนี้ ธ.ออมสิน 6 งวด ไม่ต้องไปธนาคาร

 1. รอ SMS แจ้งการเปิดสิทธิ์ที่ MyMo Application
 2. กดรับสิทธิ์ที่ MyMo Application  โดย ธนาคารทยอยเปิดสิทธิ์
  – เฟสแรก เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
  – เฟสสอง สิงหาคม 2564
 3. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่แอป MyMo เท่านั้น
  **สำหรับลูกค้าไม่มีแอป MyMo ให้ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเปิดใช้บริการ

การเข้าเมนูเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย”

 

จากนั้น เลือก เมนู “ปรับแผนชำระหนี้”

 

 

การทำรายการเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

 

 

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา

 

ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ธนาคารออมสิน ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนรายให้พักหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินงวด (พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) นานสุด 6 เดือน เริ่มงวดแรก ก.ค.นี้ จากเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน