วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน คนละ 100,000 บาท สินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอปฯ MyMo

“สินเชื่ออิ่มใจ” ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพียงคุณกำลังดำเนินกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ก็สามารถสมัครได้เลยง่าย ๆ

ทางเพจเฟซบุ๊ค ของ ธนาคารออมสิน ได้มีการโพสต์ข้อความระบุถึงสินเชื่ออิ่มใจ ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ก็สามารถสมัครได้ง่ายๆ

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ออมสินการพิจารณาเบื้องต้น

 • สามารถกดยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอป MyMo ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2564 เป็นต้นไป
  * สำหรับผู้ไม่มีแอป MyMo ให้ติดต่อที่สาขา เพื่อเปิดใช้บริการแอป MyMo

 

 

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน มาตรการตามนโยบายรัฐบาล

 • สำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
  • ร้านห้องแถว
  • ร้านในห้าง/ฟู้ดคอร์ท
  • ภัตตาคาร
  • Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk
 • วงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 3.99% นาน 5 ปี
 • ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ขั้นตอนยื่นขอสินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 11 ก.ค. 64

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th (แนบหลักฐาน>รูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารการเป็นเจ้าของ)
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
 • ผลการพิจารณาผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น > สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจที่ MyMo
 • อนุมัติและทำสัญญาที่ MyMo
 • การพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้

ขั้นตอนการขอสินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน

 • ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร
 • ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 • รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น
 • ยื่นกู้ผ่าน MyMo
 • รอรับผลอนุมัติทาง SMS
 • ทำสัญญาผ่าน MyMo

หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติ สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

 • ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

 

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 1

 • เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner “สินเชื่ออิ่มใจ”
 • อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้นกด “เข้าสู่เมนู”

 

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 2

 • เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “บัญชี”
 • กดเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ” เลือก “สินเชื่ออิ่มใจ”

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม “สมัคร”
 • กรอกเลขบัตรประชาชน
 • กด “ถัดไป”
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้น กด “ยืนยัน”

 • กด “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง”
 • เลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอ และกด “ถัดไป”
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด “ยอมรับ”

 • เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กด “ยินยอม” หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 • กด “ยอมรับ”
 • กด “ถัดไป” เพื่อขอรับรหัส OTP
 • ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด “ถัดไป”

 

 

 • กด “ยืนยัน” รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้
 • สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

 

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน”
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
 • อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขกดเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
 • กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้นกด “ถัดไป”

 • กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และกด “ถัดไป”
 • แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จกด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ
 • ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
 • ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :mymobygsb