สินเชื่อ PEOPLE CARD ออมสินใจดี ให้ยืม 3 หมื่น บาท

สำหรับสินเชื่อ PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน สินเชื่อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงินเพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการวงเงินสูงสุด 30,000 บาท ได้ทุกอาชีพโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

 

คุณสมบัติผู้กู้

-ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

-ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี

-ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

 

เอกสารประกอบผู้กู้

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

-Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

-ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

 

 

วงเงินกู้

-วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย

 

อัตราดอกเบี้ย

-ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี
-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

 

ระยะเวลากู้

-ระยะเวลากู้เป็นไปตามที่ธนาคารwได้กำหนดไว้

 

หลักประกัน

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD

-สามารถใช้วงเงิน สินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมงโดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115