ผู้ประกันตน ม.39 – ม.40 กำหนดวันรับเงินเยียวยา

 

สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินสำหรับ 10 จังหวัดแรก ผู้ลงทะเบียน ประกันสังคม ม.39 ม.40 ภายในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2564 หลังจากขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

นอกจากนี้ สำหรับ 19 จังหวัดเพิ่มเติม ได้มีมติขยายเวลาจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมงวดแรก ออกไปเป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งจะประกาศวันจ่ายเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง

ทางด้าน กระทรวงแรงงาน จะเร่งตรวจสอบการยืนยันตัวตน ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมาย และเริ่มกำหนดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 โดยกระทรวงแรงงานจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จ่ายเงิน ประกันสังคม ม.39 ม.40

1. พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี ยะลา
 • สงขลา
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • นครราชสีมา
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • กาญจนบุรี
 • ลพบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • ตาก
 • อ่างทอง
 • นครนายก
 • สมุทรสงคราม
 • สิงห์บุรี

2. กลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน
กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

3. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย
สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด)
ผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

 

 

 

4. วิธีการจ่ายเงินเยียวยา

ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

 

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา40 ใน 29 จังหวัดที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา สิ่งแรกที่ต้องทำคือ จ่ายเงินงวดแรก เพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์ และเปิดบัฐชีพร้อมเพย์ ผูกบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นรอเช็คสิทธิได้ทาง https://www.sso.go.th/eform_news/