วิธี กู้เงินบัตรคนจน 2564 จำนวน 50000 (สวัสดิการแห่งรัฐ) ไม่ใช้คนค้ำ

นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2564 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินกู้เงินบัตรคนจน

 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้กู้วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ
 • เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ และ อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ และมีที่อยู่แน่นอน

 

ดอกเบี้ย ระยะเวลา

 • ออมสินเปิดให้กู้เงินบัตรคนจน ได้นาน 3 ปี – 5 ปี ภายใต้ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 0.75% ต่อเดือนเท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ
 • โดยกำหนดให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

 

 

สนใจทำอย่างไร

ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสาร คือ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 5. และติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อแจ้งขอ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่อไป หรือโทรถามข้อมูลที่ 1115

 

สิทธิ์อื่นๆ ของบัตรคนจน

 1. ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อข้าว ซื้อปุ๋ย เครื่องแบบนักเรียน หรือไข่สดก็ได้ ร้านไหนรับบ้าง? อ่านต่อ
 2. ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบัญชีกสิกรพร้อมบัตร ATM ฟรี ไม่มีค่าแรกเข้าและรายปี ไม่มีค่ารักษาบัญชีด้วย อ่านต่อ

 

 

 

ไม่มีบัตรคนจนทำไง?

 • รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่ในแต่ละปี ตามรอบที่กำหนด ซึ่งในปี 2564 ทางรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนให้ลงทะเบียนหลังจากการแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย (ข้อมูล: สศค.) คาดว่าสามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสิน กรุงไทย ธกส สำนักงานเขต หลังจากเปิดรับสมัคร

บัตรคนจน กำหนดรายได้ไว้ที่เท่าไหร่

 • กำหนดว่าผู้ที่สมัครบัตรคนจนเป็นผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลหรือทรัพย์สิน รวมทั้งครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<