สมัครประกันสังคม มาตรา 40 แล้ว อย่าลืมขั้นตอนนี้

หลังจากที่ ครม. ได้เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แจ้ง ให้กับ แรงงานอิสระ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ฟรีแลนซ์  ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทัน 31 ก.ค. 64 เร่งชำระเงินสมทบ ภายใน 10 ส.ค.นี้ เพื่อมีสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ผู้ที่ ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่วนหนึ่งสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก จึงยังไม่ได้เงิน ประกันสังคมเยียวยาโควิด 19 ขอย้ำให้เร่งดำเนินมาชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

 

 

ช่องทางการชำระเงิน ผู้ประกันตนมาตรา 40

– เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น

– เคาน์เตอร์ เทสโก้โลตัส

– เคาน์เตอร์ บิ๊กซี

– ธ.ก.ส.

– ธนาคารกรุงไทย

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– Application Shopee Pay

– ตู้บุญเติม

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้ว จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์