วิธีลงทะเบียน ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 10,000

ประกันสังคม มาตรา 33  และมีสัญชาติไทย  ที่ตอนนี้ เป็นลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33  และอยู่ในกิจการ  9 สาขาอาชีพ  โดย ทางภาครัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50%  ของรายได้ ( *ทั้งนี้ สูงสุดจะไม่เกิน 7,500 บาท) และจะจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน  รวมแล้ว ทุกท่านจะได้รับเงินสูงสุด ท่านละ 10,000 บาท

วิธีลงทะเบียน ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 10,000 บาท

3 เงื่อนไข ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน 10,000 บาท

ผมขอสรุป 3  เงื่อนไข ในส่วนของ ผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยจะมีคนได้รับเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท

เงื่อนไขที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เท่านั้น ได้แก่

 1. กรุงเทพฯ
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

เงื่อนไขที่ 2 ต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคม มาตรา 33

 1. เป็นลูกจ้าง และเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33  จะได้รับเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท และ และมีเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน จึงจะได้เงินเต็มจำนวน    แต่ถ้าหากท่านเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ท่านจะได้รับเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับ
  **จากนั้น ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีก 2,500 บาท เท่ากับว่า ท่านได้รับเงิน 7,500+2,500 = 10,000 บาท
 2. ในส่วนของท่านที่เป็นผู้ประกอบการ และมีลูกจ้าง จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

เงื่อนไขที่ 3 ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพใน 9 สาขาอาชีพ ดังนี้

 1. อาชีพก่อสร้าง
 2. อาชีพสถานบริการ
 3. สาขาการซ่อมยานยนต์
 4. ร้านอาหาร
 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 6. สาขาการขายส่งและขายปลีก
 7. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
 8. อาชีพกลุ่มศิลปะ บันเทิง และสันทนาการ
 9. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

 

 

 

 

One thought on “วิธีลงทะเบียน ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 10,000

Comments are closed.