เดือนกันยายน สินค้าขึ้นราคา 2565 มีอะไรบ้าง

เดือนกันยายน สินค้าขึ้นราคา 2565 มีอะไรบ้าง

 

 

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา

ก๊าซหุงต้ม ขึ้นราคา อีกกิโลกรัมละ 1 บาท ส่งผลให้ก๊าสหุงต้มขนาดถังละ 15 กก. ปรับขึ้นราคาอีก 15 บาท ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ 408 บาท / ถัง โดยจะเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. นี้

 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่าขึ้นราคา

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขึ้นราคาซองละ 1 บาท จากราคาซองละ 6 บาท ขายได้ไม่เกิน 7 บาท/ซอง ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3 ยี่ห้อ คือ มาม่า ไวไว และยำยำ สามารถขึ้นราคาสินค้าได้

 

 

 

 

 

ค่าไฟแพง

ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ ค่า FT ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งการปรับขึ้นค่าเอฟที งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 จากงวดก่อนหน้าอยู่ที่ 24.77 สต. เพิ่มขึ้นเป็น 93.43 สต. (เพิ่มขึ้น 68.66 สต.) และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานและค่าอื่นๆ จะทำให้ค่าไฟฟ้่าเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยหน่วย 4.72 บาท (เดิมเฉลี่ยหน่วยละ 4 บาท)

 

ข้อมูล กระทรวงพาณิชย์ , สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย , กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , มติชน , ประชาชาติธุรกิจ