สมัครประกันสังคม ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบภายใน 31 ก.ค. 64 ก่อนชวดรับเยียวยา 5,000 บาท

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 รีบจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 เพื่อรับสถานะเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์แบบ ก่อนรับสิทธิเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท

วันนี้ (31 ก.ค. 64) ถือเป็นวันสุดท้ายสำหรับจ่ายเงินสมทบของผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันที ก่อนที่สำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลและจำนวนผู้ประกันตนส่งไปที่ประชุม ครม. พิจารณาเพื่อจัดสรรเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ต่อไป

โดยผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 ผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งรายเดิม-รายใหม่ จะต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องๆ ทุกๆ เดือนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มี 3 ทางเลือก ได้แก่

  • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน

อ่าน  วิธีลงทะเบียน ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 10,000