สินเชื่อบ้าน อสม. “ดอกเบี้ยพิเศษ” ธอส. เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัดทำโครงการบ้านอยู่ดีมีสุข ครอบครัว อสม.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีส่วนในการช่วยดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธอส. เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท

เพื่อจัดทำ “โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.” สำหรับ อสม. ที่มีที่ดินปลอดภาระหนี้ เพื่อก่อสร้างบ้านตามแบบบ้านของสถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน วงเงินต่อรายไม่เกิน700,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99 ต่อปี นาน 4 ปีแรก กรณีกู้ 700,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 2,900 บาทต่อเดือน

 

 

 

สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมฟรี ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองเพียงยื่นกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

 

 

 

สมาชิก อสม. ที่ต้องการขอสินเชื่อดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนแสดงความจำนงที่ประธานกลุ่ม อสม. ในแต่ละพื้นที่พร้อมแสดงเอกสารประกอบการขอสินเชื่อและบัตรประจำตัว อสม. รวมถึงแบบบ้าน อสม. ที่มีให้เลือก 5 แบบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เขต7