ไทยเครดิตให้สินเชื่อ พ่อค้า แม่ค้า กู้ได้เลย 2 แสนบาท ยืมง่าย ไม่ต้องค้ำ

เรียกได้เป็น บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับความสนใจจากผู้ค้าขายเป็นอย่างมาก สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ที่เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย

โดยได้เสนอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อว่า สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

 

อ่าน  Krungthai ใจดี ให้ยืม 50,000 ผ่อน นาน 84 เดือน

 

รายละเอียดของ สินเชื่อ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-วงเงิน กู้ยืม สูงสุด 200,000 บาท

-สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-บุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

-วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

 

แนะนำ สินเชื่อ น่าสนใจ

 สินเชื่อใหม่ กรุงไทยใจป้ำ เงินเดือน 15000 ยืมได้ ผ่าน Krungthai NEXT

 ทรู ให้ยืมเงิน 10,000 บาท ใช้บัตรประชาชนใบเดียว จบ

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<

แนะนำครับ : เครื่องฟอกอากาศ Smart Air รุ่น The Sqair

เครื่องฟอกอากาศ Smart Air รุ่น The Sqair
เครื่องฟอกอากาศ Smart Air รุ่น The Sqair (HEPA+Carbon) สำหรับห้องขนาด 40 ตารางเมตร Air Purifier

สนใจดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3IEtpK0